זמני השבת בצ’רנוביץ

זמני השבת הקרובה (פרשת בהעלותך 10/06/2023)
כניסת שבת: 20:57
יציאת שבת: 22:19