זמני היום בצ’רנוביץ

יום חמישי, י״ט סיון ה׳תשפ״ג (08/06/2023)
זריחת החמה
5:16
סזק״ש מג״א
8:01
סזק״ש אדה״ז
9:14
סז״ת גר״א
10:36
חצות היום
13:15
מנחה גדולה
13:55
שקיעת החמה
21:15
צאת הכוכבים
21:59
זמני השבת הקרובה (פרשת בהעלותך 10/06/2023)
כניסת שבת
20:57
יציאת שבת
22:19