זמני היום בצ’רנוביץ

יום שני, כ״א כסלו ה׳תשפ״ד (04/12/2023)
זריחת החמה
7:49
סזק״ש מג״א
9:07
סזק״ש אדה״ז
9:56
סז״ת גר״א
10:40
חצות היום
12:06
מנחה גדולה
12:36
שקיעת החמה
16:23
צאת הכוכבים
17:01
זמני השבת הקרובה (פרשת וישב (שבת חנוכה) 09/12/2023)
כניסת שבת
16:04
יציאת שבת
17:15