זמני היום בצ’רנוביץ

שבת, ה׳ ניסן ה׳תשפ״ד (13/04/2024)
זריחת החמה
6:30
סזק״ש מג״א
9:03
סזק״ש אדה״ז
9:51
סז״ת גר״א
11:01
חצות היום
13:17
מנחה גדולה
13:51
שקיעת החמה
20:05
צאת הכוכבים
20:40
זמני השבת הקרובה (פרשת תזריע 13/04/2024)
כניסת שבת
19:45
יציאת שבת
20:54