זמני היום בצ’רנוביץ

יום חמישי, א׳ ניסן ה׳תשפ״ג (23/03/2023)
זריחת החמה
6:14
סזק״ש מג״א
8:32
סזק״ש אדה״ז
9:17
סז״ת גר״א
10:20
חצות היום
12:23
מנחה גדולה
12:54
שקיעת החמה
18:33
צאת הכוכבים
19:06
זמני השבת הקרובה (פרשת ויקרא 25/03/2023)
כניסת שבת
18:16
יציאת שבת
19:22