זמני היום בצ’רנוביץ

יום רביעי, י״ח תמוז ה׳תשפ״ד (24/07/2024)
זריחת החמה
5:42
סזק״ש מג״א
8:28
סזק״ש אדה״ז
9:30
סז״ת גר״א
10:49
חצות היום
13:23
מנחה גדולה
14:01
שקיעת החמה
21:03
צאת הכוכבים
21:44
זמני השבת הקרובה (פרשת פינחס 27/07/2024)
כניסת שבת
20:43
יציאת שבת
21:56